Έκθεση 2014

Αγαπητοί φίλοι,

αναγνωρίζοντας την ανάγκη προώθησης και στήριξης του σύγχρονου πολιτιστικού, τουριστικού και παραγωγικού γίγνεσθαι της περιοχής του Μυλοποτάμου, θεωρήσαμε χρήσιμη τη διοργάνωση μιας μεγάλης ετήσιας έκθεσης με αντικείμενο την εξωστρέφεια και την προβολή, της δουλειάς που γίνεται από τους πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς του τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προτείνουμε την από κοινού συνεργασία μας και την ενεργό συμμετοχή σας στην προσπάθεια αυτή, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό βήμα με πολλαπλά οφέλη για την περιοχή μας.

Το πλαίσιο της πρότασης μας και το οποίος θέτουμε υπόψη σας, προκειμένου να έχουμε και τις δικές σας προτάσεις, έχει ως ακολούθως:

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ

Θα διεξάγεται σε ετήσια βάση στην έδρα του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Πέραμα.

Ως χρόνος προτείνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε Αύγουστο.
ΣΤΟΧΟΙ

Η έκθεση διοργανώνεται με σκοπό την προβολή:

της ιστορίας και των μνημείων
της παραδοσιακής κουλτούρας του τόπου,
του σύγχρονου πολιτιστικού ρεύματος,
του μοναδικού περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου,
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ως τουριστικού προορισμού τόσο στο επίπεδο του κλασσικού τουρισμού «ήλιος - θάλασσα» όσο και των ποικίλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού που ήδη αξιοποιούνται και εξελίσσονται ή υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν
των προϊόντων του πρωτογενή τομέα και των μεταποιητικών μονάδων που λειτουργούν στην περιοχή, με έμφαση στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τοπικής προέλευσης αγαθά,
των γαστρονομικών ιδιαιτεροτήτων της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας και των δυνατοτήτων εξέλιξης της
Βασικός και κυρίαρχος σκοπός, η διασύνδεση των παραπάνω και η προώθηση του σύγχρονου Μυλοποτάμου ως περιοχή με τεράστιες προοπτικές εξέλιξης και κυρίως ως περιοχή που ανοίγει νέα σελίδα, στηρίζεται στην όμορφη παράδοση και την κουλτούρα της και αντιστέκεται σε λογικές και πρακτικές που λειτουργούν ανασταλτικά και δυσφημίζουν τον τόπο και την κοινωνία.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Στον τομέα των περιπτέρων θα πρέπει να διαμορφωθεί σε τρία διακριτά επίπεδα:

Περίπτερα πολιτιστικών συλλόγων για προβολή των χωριών και των δραστηριοτήτων τους. Στο επίπεδο αυτό θα μπορούν να έχουν περίπτερα και οι φορείς διοργάνωσης για την προβολή των δράσεων τους.

Περίπτερα καλλιτεχνών, όλου του φάσματος των εικαστικών ή λαϊκών τεχνών, για προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής

Περίπτερα για την προβολή των τοπικών προϊόντων.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Τα περίπτερα των Πολιτιστικών συλλόγων και φορέων έχουν αποκλειστικά και μόνο το ρόλο της προβολής και δεν θα επιτρέπεται να έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Εφόσον επιθυμούν να αναπτύξουν εμπορική δραστηριότητα θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν δεύτερο περίπτερο στον εμπορικό ή καλλιτεχνικό τομέα της έκθεσης.

Τα περίπτερα των καλλιτεχνών εικαστικών τεχνών θα μπορούν να έχουν εμπορικό χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση, ότι παρέχουν τα προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά και βεβαίως με την υποχρέωση, ότι τα περίπτερα τους θα λειτουργούν κανονικά και πλήρως έως την ώρα που θα ολοκληρωθεί η έκθεση.

Τα περίπτερα του εμπορικού τομέα θα λειτουργούν και θα μπορούν να αναπτύξουν σχετική δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση, ότι παρέχουν τα προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά και βεβαίως με την υποχρέωση, ότι τα περίπτερα τους θα λειτουργούν κανονικά και πλήρως έως την ώρα που θα ολοκληρωθεί η έκθεση.

Η συμμετοχή κάθε φορέα ή ιδιώτη θα πρέπει να συνοδεύεται με την καταβολή συμβολικού ποσού για τα έξοδα της διοργάνωσης. Φέτος το ποσό αυτό ορίζεται στα 100 € για συλλόγους και 150 € για ιδιώτες.

Η έκθεση θα εγκαινιάζεται απόγευμα Παρασκευής και θα κλείνει βράδυ Κυριακής. Το ωράριο της μπορεί να είναι πρωινό και απογευματινό ή μόνο απογευματινό.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα οργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις προβολής των παραδοσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Μυλοποτάμου με έμφαση τη μουσική, το χορό, την γαστρονομία, το ηθογραφικό θέατρο και γενικότερα με δράσεις που θα συνδέονται με την προβολή του Μυλοποτάμου και την λαογραφία της Κρήτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Τα περίπτερα των Πολιτιστικών συλλόγων και φορέων θα μπορούν να έχουν οπτικοακουστικό ή έντυπο υλικό προβολής, δηλαδή φωτογραφίες, αφίσες, έντυπα, βίντεο και ό,τι θεωρείται χρήσιμο μέσο προβολής του χωριού και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τους κατοίκους του. Η διακόσμηση του με χαρακτηριστικό υλικό για κάθε χωριό, είναι δική τους ευθύνη.

Τα περίπτερα των καλλιτεχνών εικαστικών τεχνών υποχρεούνται σε έκθεση των έργων τους από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα. Έχουν δε το δικαίωμα παραγωγής έργων επί τόπου. Μπορούν επίσης να παρέχουν οπτικοακουστικό ή έντυπο υλικό προβολής της δουλειάς τους.

Τα περίπτερα του εμπορικού τομέα υποχρεούνται σε έκθεση των προϊόντων τους από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα. Δεν θα επιτρέπεται η επί τόπου παραγωγή, καθώς αυτό θα είναι αντικείμενο παράλληλης εκδήλωσης. Εφόσον το επιθυμούν μπορούν επίσης να παρέχουν οπτικοακουστικό ή έντυπο υλικό προβολής της δουλειάς τους.

Συμμετέχοντες 2014

Πολιτιστικοί Σύλλογοι Μυλοποτάμου


Παραγωγοί Μυλοποτάμου


 • Πολιτιστικός σύλλογος Αγγελιανών
 • Πολιτιστικός σύλλογος Αχλαδέ
 • Πολιτιστικός σύλλογος Μελιδονίου - Ο Γεροντόσπηλιος
 • Πολιτιστικός σύλλογος Γαράζου
 • Πολιτιστικός σύλλογος Αλόϊδων - Απανταχού Αλοϊδιανών
 • Πολιτιστικός σύλλογος Αΐµονα - Ο Πλάτων
 • Πολιτιστικός σύλλογος Ρουµελίου Αγία Ζώνη
 • Πολιτιστικός σύλλογος Ορθέ - Το Κυριαχέλη
 • Πολιτιστικός σύλλογος Αλφάς
 • Πολιτιστικός σύλλογος Μαργαριτών
 • Πολιτιστικός σύλλογος Αγριδιων - Η Χαλέπα
 • Πολιτιστικός σύλλογος Καλύβου
 • Πολιτιστικός σύλλογος Λιβαδίων
 • Πολιτιστικός σύλλογος Ζωνιανών
 • Πολιτιστικός σύλλογος Σισών Αστάλη
 • Πολιτιστικός σύλλογος Κράνας
 • Πολιτιστικός σύλλογος Πέράµατος
 • Αναγνωστάκη Ελένη - Κεπέρης Τάσος
 • Γυναικείος Συνεταιρισµός (Άνθεια)
 • Πλευράκης Μανώλης (Αθός workshop)
 • Δαλαµβέλας Γιώργος (Κεραµείον) - Website
 • Δαφνοµήλης Γιάννης (Μπραχιµο A.E.) - Website
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Μυλοποτάµου - Website
 • "Βουβάκη Ματούλα
 • (Oh my Craft)"
 • Παραγιουδάκης (Σπιτικό Μεράκi)
 • Πολυµίλη Σοφία
 • Γαλλίος Γιώργος
 • Μασσαλής Κυρίακος
 • Φραγκούλης Γιώργος (Gea Creta)
 • - Website
 • Μοάτσος
 • Κλάδος Γιάννης (Αρτοποιείο το Βώσακος)
 • Παρασήρη Μαρία
 • Παπαδάκης Γιάννης
 • Kilikeviciute Ema (Ε&Α Ceramics)
 • Χνάρης Λάµπης ( Το Πετράδι)
 • Πυθαρούλιου Στέλλα (Mini Mini Creations)
 • Κόκκινος Αντώνης
 • Κόκκινος Δράκος
 • Διαλεκτάκης Γρηγόρης
 • Κλάδου Αµαλία
 • Δάνδολος Γιώργος